מדיניות פרטיות זו (להלן:"מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש. חברת גיק מדיה תקשורת מקוונת בע״מ, המפעילה, מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט "גיק מדיה אינסיידר" (בכתובת ). על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר.
 1. כללי

  1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה, כדוגמת: שם, כתובת דוא"ל ופרטים אישיים נוספים כגון ניסיונו המקצועי של המשתמש
  2. בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, בניהם: שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה, כמות הצפיות בכל מודעה וכמות קורות החיים שנשלחו וכן את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
 2. מאגר המידע והשימוש בו

  1. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
   • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
   • ניהול חשבון המשתמש;
   • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
   • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
   • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
   • אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
   • ייעול ומקסום חשיפת המשתמש להצעות התעסוקה הזמינות;
   • התאמת המודעות שיוצגו באתר בעת שימוש המשתמש בהם לתחומי העניין של המשתמש;
   • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
 3. מסירת מידע לצד שלישי

  1. מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
   • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע דרכם פעולות המנוגדות לדין;
   • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
   • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפת גוף או רשות ממשלתית אחרת;
   • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
   • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש אחרת לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   • כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
   • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
   • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.
 4. מידע מצטבר

  1. המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע שהיא אספה, עם מידע נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר, והמאפיינים או השירות הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.
 5. צדדים שלישיים

  1. המפעילה עשויה להשתמש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
  2. ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. למשל, אם הקלקה על פרסומת, ייתכן ויועבר המשתמש לאתר שלגביו אין לנו שליטה. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.
  3. כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.
  4. המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (ראה/י להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.
 6. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

  1. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר עשוי לגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם כחבר.
  2. המפעילה תשלח למשתמש מעת לעת ועל פי בחירתו דיוורים ישירים, אך ורק אם המשתמש יאשר למפעילה לעשות כן.
  3. כאשר המשתמש נרשם לשירות, תוכל המפעילה לשלוח לו הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. המפעילה עשויה לשלוח למשתמש סוגים שונים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה המפעילה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור. משתמש המעוניין להסיר עצמו מרשימת התפוצה כאמור יפנה למפעילה בכתובת:[email protected].
 7. שימוש ב"Cookies"

  1. המפעילה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב שלך ואודות פעילות המשתמש באתר.
  2. המפעילה אוספת מידע באופן אוטומטי מהדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן שלך קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.
  3. עוגיות (Cookies) . כאשר משתמש המשתמש באתר, המפעילה עשויה להקצות למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המפעילה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.
  4. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.
 8. אבטחת מידע

  1. המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
  2. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.
  3. עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.
 9. העדר זכויות של צדדים שלישיים

  1. מדיניות פרטיות זו אינה מקנה זכויות הניתנות לאכיפה על-ידי צדדים שלישיים, או דורשת גילוי של מידע אישי כלשהו הקשור למשתמשים באתר.
 10. שינויים במדיניות הפרטיות

  1. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.
 11. יצירת קשר

  1. להערות או שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו וכל שאלה אחרת הנוגעת למידע אודותייך לרבות עיון במידע, בקשה לתיקון מידע, בקשה להסרת מידע וכן דיווח על פגיעה בפרטיותך, יש ליצור עמנו קשר באמצעות המייל[email protected].