• businessתחום:Online food ordering
  • peopleמספר עובדים:500+
  • access_timeשנת הקמה:2004
  • pin_dropמיקום:תל אביב יפו
  • local_offerסוג חברה:מרכז פיתוח של חברה בינלאומית

המשרדים של GrubHub

לכל עובד ועובדת בחברה יש יכולת השפעה ויכולת לשנות ללא קשר להיררכיה, לטייטל או לתפקיד. הצוותים בחברה קטנים, ורמת התקשורת והפתיחות של ראשי הצוותים מול חברי הצוות היא יום יומית ובאה לידי ביטוי גם בדרגים הבכירים מול העובדים בחברה