• businessתחום:Gaming
  • peopleמספר עובדים:100-250
  • access_timeשנת הקמה:2013
  • pin_dropמיקום:ראש העין
  • local_offerסוג חברה:חברה בגודל בינוני

ציקי אפשטיין

Software Architect

כארכיטקט תוכנה ציקי אחראי על ארכיטקטורת הקוד של החברה.

אדל ברבי

Graphic Designer

אלון לוי

CTO & Founder

Video Preview

העובדים הם חלק בלתי נפרד מהחברה, והצלחת החברה היא הצלחת העובדים וההפך

כשהיה קטן חלם ציקי להיות רב.

כיום הוא מתגורר בבית שמש ואב לארבעה ילדים.

הוא התחיל את דרכו כמתכנת על אף שאין לו השכלה פורמלית בתחום והוא רואה את העתיד המקצועי שלו כאן ב-Ilyon. 

היכולת להסתכל על המציאות כמורכבת

כארכיטקט תוכנה באיליון, אחראי ציקי על ארכיטקטורת הקוד של החברה.

ציקי שירת ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין ושם רכש את הניסיון הרחב שמשרת אותו היום.

תפקידו בחברה הוא להביא את הפתרונות היצירתיים והטובים ביותר שמשלבים בין הצרכים המידיים של החברה ובין החשיבה לטווח הרחוק.

התכונה המרכזית שמשרתת אותו בתפקיד היא היכולת להסתכל על המציאות כמורכבת והרמונית ולא פשוטה ושטוחה. "החזון שלי הוא שכל אחד שיש לו רצון להגשים ולייצר את "משחק החלומות" שלו, יוכל לעשות זאת עם המוצרים שלנו."

ציקי נהנה מהאפשרות שניתנה לו לעסוק בדברים שהוא הכי אוהב ומספר לנו שב-Ilyon העובדים הם חלק בלתי נפרד מהחברה, והצלחת החברה היא הצלחת העובדים וההפך.

החזון שלי הוא שכל אחד שיש לו רצון להגשים ולייצר את "משחק החלומות" שלו, יוכל לעשות זאת עם המוצרים שלנו

Video Preview

עוד כמה שאלות...

עוד חמש שנים: כאן באיליון

ספר ליד המיטה: סידור לקריאת שמע

הקפה שלי: מגוון

מה נאכל היום? מה שנעמי (אישתי) הכינה

עובדים נוספים

גיא זיידנבנד

Senior Product Manger

עשהאל ישראלי

Head of BI, Head of Game Economy

אדר גרוף

Developer

יוני צויק

Senior Product Manager